Middelfart Provsti  
 
Bær m rimfrost.jpg
Ejby kirke indgang.jpg
Ejby skib_2.jpg
Forår blade.jpg
Fugl.jpg
Gelsted kirke_2.jpg
Harndrup bro.JPG
header3.jpg
Jesus og børn_3_2.jpg
Middelfart skib.JPG
Nåle m rimfrost.jpg
Rimfrost.jpg
Røjleskov træport.JPG
Røjleskov vandudsigt.JPG
Sten og blomster.JPG
Strib skib.JPG
Åkander.jpg
Ænder.jpg
Ørslev.jpg
Ørslev kirke fra mark.jpg
 
   
     
 

Samarbejder

I Middelfart Provsti har vi fokus på samarbejde, på mange områder.

 

I den gamle Ejby kommune, arbejder præsterne sammen om afløsning for hinanden, uden indberetning af fravær. Det styres helt af gruppen selv, som hvert år indberetter al ferie og anden frihed afholdt i det forgangne ferieår.

 

De samme sogne har igennem en årrække samarbejdet om arrangementer i kirkerne. Det drejer sig om foredrag, koncerter og lignende. Det drejer sig ofte om "smalle" arrangementer, som det kan være svært for de enkelte sogne at gennemføre alene. Man arbejder på at bruge de til det enkelte arrangement bedst egnede kirker, så alt afvikles optimalt. F.eks. er nogle kirker bedre egnede akustikmæssigt til nogle former for musik end andre, og det tages der højde for.

 

Fælles kordegn

Fra maj-juni 2017 fik præsterne i gl. Nørre Aaby kommune en fælles kordegn, tilknyttet sognene. Han aflaster præsterne i arbejdet med kirkebøgerne.

 

Regnskabsfører

Ca. fra 1.1.2017 gik 4 af provstiets menighedsråd over til at få ført regnskab i et samarbejde mellem Bogense og Middelfart Provsti. Bogense har tidligere startet et fælles regnskabskontor op, og havde mulighed for at tage de 4 kasser fra Middelfart Provsti ind også. Derfor blev denne løsning valgt, for på sigt måske at have et eget regnskabskontor i provstiet. Men da ingen ved hvor lang tid det vil tage at få dette ført ud i livet, er den nuværende løsning ideel. Fra 1.7.2017 er yderligere 1 menighedsråd tiltrådt aftalen, mens yderligere 1 tiltræder pr. 1.1.2018.

 

Kirkehøjskole

Der er også oprettet en kirkehøjskole i provstiet, som fungerer som et samarbejde mellem samtlige menighedsråd i provstiet. Der er en bestyrelse bestående af 3 præster og 3 menighedsrådsmedlemmer, som hver sæson udarbejder program og budget for kirkehøjskolen. Økonomien er en del af Provstiudvalgskassen. Der afholdes hver sæson 5 arrangementer rundt ved provstiets kirker/sognehuse.

  

Kalkning

Alle de hvidkalkede kirker i provstiet er gået sammen i et kalkningssamarbejde, hvor der efter en bestemt turnus kalkes. Man har lavet et udbud, og derefter fået priser ind, hvor alle kirker kalkes over en 4 års periode. Økonomien afholdes af PU kassen.

 

Energirenoveringer

De senere år har Provstiudvalget hvert år afsat en pulje penge på PU kassens budget, til energirenoveringer af kirkens bygninger. Hidtil har flere af præstegårdene nydt godt af dette initiativ, idet flere skulle have nyt tag alligevel, og så er det betydeligt lettere at isolere, når man alligevel har taget pillet af. Dermed håber PU at driftsudgifterne til bygningerne fremover vil blive nedsat, så de kirkelige midler kan flyttes over til arrangementer mm, som kan komme menigheden til gavn og glæde.

 

Personalesamarbejde

Der er indenfor de senere år etableret samarbejder om kirkegårdene.

I Brenderup og Indslev er etableret et samarbejde mellem de to gravere, som hjælper hinanden.

Føns, Ørslev, Udby og Husby har fælles graverpersonale fra 1. marts 2015.

Fra marts 2015 har Tanderup og Gelsted også indgået samarbejde med fælles graverpersonale.

I Strib, Røjleskov og Vejlby er der ligeledes fælles kirkegårdsdrift.

 

I Middelfart, Kauslunde og Gamborg har man fælles organist, idet organisten er ansat i Kauslunde og Gamborg, med afløsning i Middelfart under deres faste organists fravær.

 

Alle menighedsrådene i Middelfart Provsti er desuden gået sammen om en ordning omkring personalespørgsmål, hvor man kan tilkalde assistance fra Fyens Stift.

 

Fælles menighedsråd

Siden 2009 er en række mindre sogne gået sammen om fælles menighedsråd.

Det drejer sig om følgende menighedsråd:

Asperup-Roerslev

Brenderup-Indslev

Fjelsted-Harndrup

Føns-Ørslev-Udby-Husby

Vejlby-Strib-Røjleskov

13 menighedsråd er således er blevet reduceret til 5 menighedsråd.

Dermed består Middelfart provsti i dag af 13 kirkelige kasser mod tidligere 24 kirke og præstegårdskasser.

 
  Middelfart provsti - Provstikontor: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Tlf. 64 42 10 70 mail:middelfart.provsti@km.dklogin